Pervežimui priimamos siuntos , sudarytos iš vieno ar kelių paketų, ribojant vieno paketo svorį iki 15 kg. Paketo dydis gali būti ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm arba jei bendra dydžių suma nedidesnė kaip 180 cm.

Ant siuntos privalo būti užrašyta: gavėjo – miestas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas;

Gautos iš kitų terminalų siuntos atiduodamos tiktai adresatui arba asmeniui, turinčiam adresato pasirašytą raštišką įgaliojimą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos tik asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą arba įmonės suteiktą įgaliojimą.

Atsiimant siuntą būtina pateiktį asmenybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys įrašomi į siuntos gavimo dokumentą. Klientui nesutikus įrašyti asmens kodo, įrašomas pateikto asmens dokumento numeris ir serija.

Į terminalą atvežtos siuntos nemokamai saugomos vieną kalendorinę dieną, įskaitant ir šventines dienas. Už kiekvieną kitą kalendorinę dieną, saugant siuntą, imamas 0.29 eur mokestis.

Neatsiimtos siuntos terminale saugomos 20 dienų. Vėliau siuntos grąžinamos į siuntėjo stotį.

Siunta, kuri buvo vežama į tarpinį miestą, neturintį siuntų skyriaus  ir nebuvo laiku atsiimta iš autobuso, yra grąžinama į siuntėjo stoties siuntų terminalą. Siuntėjui pinigai už pervežimą nėra grąžinami, o pakartotinis pervežimas atliekamas tiktai iš naujo apmokėjus pagal nustatytą tarifą (neatsiimus siuntos iš autobuso pakartotinai moka pirkėjas).